Przedszkole Miejskie 'Rządz' w Grudziądzu

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.

Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Grudziądzu, systematycznie uczestniczy w różnego rodzaju kursach, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach osobowych nauczycielek.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce, itp.

Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie przedszkola.

Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.


Dyrektor: mgr Brygida Bagniewska
Wicedyrektor: mgr Iwona Jabłońska

ul. Łęgi 17
"Kurczaki" 3-latkipani Barbara,pani Hania, pani Brygida
"Pszczoły" 4-latkipani Agnieszka, pani Hania
"Krasnale" 5-latkipani Marzena, pani Hania
"Zuchy" 6-latkipani Barbara, pani Mariola
"Smerfy" 4-5-6-latkipani Wiesia, pani Marlena
ul. Mastalerza 6
"Biedronki" 4-latkipani Joanna, pani Katarzyna
"Zające" 4-5-latkipani Ewa, pani Agnieszka
"Starszaki" 5-6-latkipani Wioletta, pani Lilla
"Muchomorki" 3-latki pani Anna, pani Iwona
Oddziały przedszkolne w SP nr 20 ul. Jana III Sobieskiego 12
"Skrzaty" 5-6-latkipani Ania


Zajęcia logopedyczne - Anna Tafelska- Mielniczek
Zajęcia odbywają się w poniedziałki w budynku przy ul. Mastalerza, wtorki i środy w budynku przy ul. Łęgi, środy oddział bezpłatny SP nr 20.

Religia - Mirosława Dobrzyńska, ksiądz Sławomir Sobierajski
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i w piątki w budynku przy ul. Mastalerza, w budynku przy ul. Łęgi i oddział bezpłatny SP nr 20.

Język angielski - p. Ryszard Depta
Zajęcia odbywają się w poniedziałki,wtorki i piątki w budynku przy ul. Mastalerza i w budynku przy ul. Łęgi, oddział bezpłatny SP nr 20.